Chính sách bảo hành, bảo trì

– Sau khi chúng tôi hoàn thành chương trình đào tạo đối với quý khách, chúng tôi tiếp tục hỗ trợ trực tiếp cho quý khách về ứng dụng các nghiệp vụ khi sử dụng phần mềm trong thời gian 02 tháng.
– Thời hạn bảo hành: chúng tôi chịu trách nhiệm bảo hành và bảo trì miễn phí phần mềm trong 12 tháng kể từ ngày hai bên thống nhất ký kết hợp đồng này.
– Nếu tiếp tục muốn hỗ trợ kĩ thuật sau 12 tháng chúng tôi sẽ phải mua phí hỗ trợ theo bảng báo giá đính kèm của nhà sản xuất.
– Phương thức hỗ trợ và bảo hành:
– Trường hợp có sự cố quý khách phải thông báo sự cố ngay cho chúng tôi bằng điện thoại. chúng tôi có trách nhiệm khắc phục sự cố trong vòng 36 giờ đối với các sự cố nhỏ và 72 giờ đối với các sự cố nghiêm trọng. quý khách có trách nhiệm thanh toán chi phí xăng xe, công tác phí cho chúng tôi.
– Nếu sau thời gian bảo hành, hai bên thống nhất ký hợp đồng bảo trì thì chúng tôi sẽ tiếp tục bảo hành chương trình cho quý khách, phương thức bảo hành sẽ như trên.