Tag lưu trữ : Ngành gỗ

Ngành gỗ phục hồi sau đại dịch Covid-19

Căn cứ vào lưu lượng sử dụng phần mềm Woodsoft Optimizers có thể thấy ngành sản xuất đồ gỗ nội thất của Việt Nam bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19. Nhìn trên đồ thị ta có thể thấy sau mỗi diễn biến của dịch như: giãn cách theo... Xem chi tiết