Ứng dụng Bazis cho các công ty có nhiều văn phòng, chi nhánh, xưởng sản xuất

 07/05/2020  |   Đăng bình luận của bạn  |    |   
 , , , , , , , , ,

Có nhiều công ty thiết kế, sản xuất đồ gỗ nội thất có nhiều văn phòng, chi nhánh, xưởng sản xuất cách xa nhau có nhu cầu dùng chung Cơ sở dữ liệu. Nhưng các công ty thường gặp vấn đề về việc chia sẻ các dữ liệu, tài nguyên dùng chung trong công ty. Các dữ liệu dùng chung thường là:
– Các thư viện Fragment, Phụ kiện để dùng chung trong quá trình thiết kế
– Kho phụ kiện
– Các bản vẽ mẫu
– Các dữ liệu khác …

Với các công ty đã áp dụng Hệ thống tự động hóa sản xuất đồ gỗ nội thất BAZIS thì việc này khá đơn giản. Woodsoft đã xây dựng một tài liệu hướng dẫn chi tiết. Tài liệu này sẽ hướng dẫn cách cài đặt, cấu hình để chia sẻ dữ liệu trong các công ty. Trong đó:
– Phần 1 và Phần 2 sẽ hướng dẫn cách cài đặt để chia sẻ dữ liệu trong 1 mạng LAN. Các công ty chỉ có 1 địa điểm, văn phòng thì chỉ cần dùng đến giải pháp này.
– Phần 3 sẽ hướng dẫn cách cài đặt cho các công ty cần chia sẻ dữ liệu giữa các văn phòng cách xa nhau về địa lý, hoặc có nhân viên làm việc từ xa.
Các bạn download tài liệu hướng dẫn ở đây nhé: https://drive.google.com/open?id=1m2tqurFCgIBOC9O-7HafhQb-X7RndCZe

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.