Liên kết mới: Vít gài

 28/03/2022  |   Đăng bình luận của bạn  |  , ,   |   
 , , , , , , , ,

Liên kết đơn giản với chỉ bao gồm vít và rãnh xoi ở tấm đối diện. Liết kết này cho phép giấu liên kết, lại không phải mua phụ kiện đặc thù như cam chữ U. Gia công nhanh hơn nhưng hiệu quả không hề kém liên kết cam chữ U.

Phụ kiện có thể tự tạo được trên phần mềm BAZIS và xuất file gia công trên máy CNC bằng Woodsoft Optimizers https://woodsoft.vn.

Mời các bạn xem clip và đóng góp ý kiến dưới phần comment.
#optimizers #BAZIS #Nesting #cnc #vitgai

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.