Dựng hình tủ bếp trên BAZIS với thư viện Fragment của Woodsoft Việt Nam – Phần 2

 02/07/2019  |   Đăng bình luận của bạn  |  , , ,   |   
 , , , , , , , ,

Để hỗ trợ các khách hàng sử dụng phần mềm Bazis, Woodsoft Việt Nam đã xây dựng bộ thư viện Fragment với hàng trăm cấu kiện tủ bếp, bao phủ hầu hết các nhu cầu thông thường của khách hàng. Người thiết kế chỉ cần lựa chọn các Fragment cần thiết, chỉnh sửa một số tham số, lắp ghép lại là có ngay 1 bộ tủ bếp trong vòng 15 phút.
Bản thiết kế này có thể đưa ngay vào gia công trên các máy CNC, Nesting, Máy cưa, Máy khoan một cách tự động. Từ bản thiết kế này có thể sinh ra các bản vẽ 2D, 3D, bản vẽ lắp ráp, tính toán dự toán, lập danh mục vật tư v.v…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *