Tag lưu trữ : Blum

Tương tác giữa phần mềm Dynalog của Blum và phần mềm Bazis.

Import sản phẩm thiết kế bằng phần mềm Dynaplan của Blum vào phần mềm thiết kế đồ gỗ Bazis Mebelshik 8. Việc chỉnh sửa sản phẩm có thể được thực hiện cả trong 2 phần mềm, phát huy được các tính năng đặc thù của cả Dynaplan và Bazis Mebelshik.