Chính sách vận chuyển, giao nhận, cài đặt

Khóa cứng chứa licence truy cập phần mềm sẽ được chuyển đến địa chỉ của Quý khách theo địa chỉ ghi trên Hợp đồng trong tối đa 10 ngày làm việc kể từ khi Quý khách thực hiện chuyển tiền.
Tài liệu hướng dẫn cài đặt sẽ được chuyển đi kèm với khóa cứng để Quý khách có thể chủ động cài đặt trên các máy tính của mình. Trong trường hợp Quý khách có yêu cầu, chúng tôi sẽ hỗ trợ cài đặt phần mềm giúp Quý khách.