Video hướng dẫn BAZIS Cắt ván

 02/05/2022  |   Đăng bình luận của bạn  |  , , , ,   |   
 , ,

Để hệ thống hóa và nâng cao tay nghề cho nhân viên kỹ thuật, Woodsoft xin chia sẻ video bài giảng BAZIS Cắt ván, bao gồm cả các chủ đề cơ bản và nâng cao.

Danh sách các video như sau:
5.01. Cách mở BAZIS Cắt ván
5.02. Giao diện phần mềm BAZIS Cắt ván
5.03. Cài đặt chung
5.04. Cài đặt phần dư
5.05. Cài đặt định hướng
5.06. Cài đặt trình bày
5.07. Cài đặt danh sách
5.8. Cài đặt bổ sung
5.09. Cắt ván theo dự án
5.10. Cắt ván gọn từng sản phẩm và tối ưu
5.11. In tem có sẵn
5.12. Tạo một mẫu tem mới cơ bản
5.13. Thay đổi nẹp trên BAZIS Cắt ván
5.14. Hiệu chỉnh sơ đồ cắt ván
5.15. Lọc các chi tiết khi cắt ván
5.16. Thiết lập hình ảnh của chi tiết trên tem
5.17. Import list cắt trong file Excel vào BAZIS Cắt ván
5.18. Các yếu tố ảnh hưởng đến sơ đồ cắt ván
5.19. Phương thức phân loại dải ván

#bazis #bazis_catvan #bazis_elearning

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.