Tự thiết lập các thuộc tính tối ưu khi sản xuất nội thất bằng phần mềm Bazis

 13/05/2020  |   Đăng bình luận của bạn  |  , ,   |   
 , , , , , , , ,
Trong quá trình sử dụng phần mềm tiêu chuẩn đôi khi sẽ không đáp ứng được mong muốn của toàn bộ người dùng, nên phần mềm BAZIS mở ra các thuộc tính mới để người dùng có thể tạo ra và ứng dụng linh hoạt trong môi trường sản xuất đặc thù của mình.
Trong video này chúng tôi sẽ minh họa 1 ví dụ về việc ứng dụng linh hoạt các thuộc tính này trong quá trình sản xuất.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.