Tải bản dùng thử phần mềm Bazis

Các bạn có thể tải (download) bản dùng thử (Demo Version) của Bazis bằng cách bấm vào link tải về dưới đây:

Phiên bản dùng thử này gồm có các Module:
– Bazis Dựng hình
– Bazis Dự toán
– Bazis Cắt ván
– Bazis Cabinet

Phiên bản dùng thử có đủ các chức năng để các bạn học và thực hành với Bazis, tuy nhiên các bạn sẽ không thể lưu các bản vẽ, file thiết kế của mình.