Lưu trữ

CÔNG TY WOODSOFT VIỆT NAM TUYỂN KỸ THUẬT VIÊN

Công ty Woodsoft Việt Nam (http://woodsoft.vn) là đơn vị hàng đầu trong việc triển khai các giải pháp tự động hóa trong ngành sản xuất, chế biến đồ gỗ. Chúng tôi đã tư vấn, triển khai Hệ thống phần mềm Bazis thành công cho hàng chục khách hàng lớn trên... Xem chi tiết